XXIII Zjazd Katedr
Teorii i Filozofii Prawa

Niedziela, 23 września 2018 r.

Hotel Victoria
od 16.00 – przyjazd i rejestracja uczestników
19.00 – 21.00 – kolacja

Poniedziałek, 24 września 2018 r.

Hotel Victoria
7.00 – 8.30 – śniadanie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14,
Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-408
9.15 – 9.30 – otwarcie Konferencji
9.30 – 11.20 – I Sesja plenarna: „Formalne i nieformalne źródła prawa – Państwo” (wystąpienia po 20 min. + 30 min. dyskusja)
11.20 – 11.35 – przerwa kawowa
11.35 – 13.45 – II Sesja plenarna: „Formalne i nieformalne źródła prawa – Społeczeństwo i Kultura” (wystąpienia po 20 min. + 30 min. dyskusja)

Hotel Victoria
14.30 – 15.30 – obiad
16.00 – 18.55 – obrady w równoległych sesjach tematycznych (wystąpienia uczestników po 15 min. + 20 min. dyskusja dwukrotnie w każdej z równoległych sesji + jedna przerwa kawowa)
19.30 – 22.00 – uroczysta kolacja + występ zespołu regionalnego + zabawa taneczna

Wtorek, 25 września 2018 r.

Hotel Victoria
7.00 – 9.00 śniadanie
9.00 – 13.30 - obrady w równoległych sesjach tematycznych (wystąpienia uczestników po 15 min. + 20 min. dyskusja trzykrotnie w każdej z równoległych sesji + dwie przerwy kawowe)
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 16.00 – Walne Zebranie IVR
16.00 – 18.55 – obrady w równoległych sesjach tematycznych (wystąpienia uczestników po 15 min. + 20 min. dyskusja dwukrotnie w każdej z równoległych sesji + jedna przerwa kawowa)
18.55 – 19.10 – podsumowanie obrad i zakończenie Konferencji
19.30 – 22.00 – kolacja grillowa

Środa, 26 września 2018 r.

Hotel Victoria
7.00 – 9.00 śniadanie i wyjazd uczestników