XXIII Zjazd Katedr
Teorii i Filozofii Prawa

Opłata konferencyjna zakłada trzy warianty:
900 zł - noclegi w Hotelu Victoria, wyżywienie, udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, publikacja zgłoszonego referatu.
600 zł - wszystkie koszty w/w, bez noclegów i śniadań w Hotelu Victoria
400 zł - wariant najtańszy obejmuje sam udział w obradach konferencji, materiały konferencyjne, obiady i kolacje w Hotelu Viktoria.

Opłaty za uczestnictwo mogą być dokonywane przelewem bankowym na konto:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Bank PeKaO SA III O/Lublin
24 1240 5497 1111 0010 6772 5644

z dopiskiem: XXIII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Imię oraz nazwisko uczestnika Konferencji.

Na wpłaty dokonane przelewem na konto Uniwersytetu, wystawione zostają po otrzymaniu wpłaty, faktury VAT i wysyłane do wpłacającego. Fakturę można wystawić wyłącznie na wpłacającego.

Opłatę należy wnieść do dnia 10 czerwca 2018 r. na powyżej wskazany rachunek bankowy

Dane osobowe
Dane do wystawienia faktury
Dokładny adres do wysłania faktury

 (wypełnić w przypadku innego adresu niż w w/w danych do faktury)

Referat
Powered by BreezingForms